Kartoffelbelufter

Special designet til beluftning af kartofler og andre knoldprodukter. Nødvendig luftmængde: 80m³/tons/time.

Kartoffelbelufteren kan enten suge eller blæse i oplaget. Den kan anvedes ved inden – og udendørs oplag. Belufter op til 165 tons kartofler ved 80m³/tons/time.

Teknisk data:

  • Axialventilator:Ø500x450, 3,0 kW – 2800 o/min.
  • Ydelse: 13.400 m³/ time ved 30 mm.
  • Konus: Ø500/Ø900med Ø500 flange.